Sink harmonerer fint med alle andre former for byggematerialer og er derfor også særdeles velegnet til renoveringsprojekter og nybygg. Sink er et naturmateriale som gjennom naturlig patinering blir enda finere med årene. Kombinert med særdeles lang holdbarhet og en høy gjenvinnings grad, taler sinkens miljømessige fordeler for seg selv.


Sink gir stor frihet med hensyn til utviklingen av ny, trendskapende arkitektur med et eksklusivt estetisk uttrykk. Med utgangspunkt i form og funksjon kan man skape overraskende kontraster og skulpturelt design, som komplementerer de rolige, reflekterende flater, hvor uttrykket hele tiden forandres og avspeiler himmelens skiftende lys- og fargespil. Sink kommer i ulike utførelser, og de mest vanlige er forpatinert sink eller natur/blank sink